Frågor och svar

Nedan besvaras några av de mest förekommande frågorna gällande KTH Exjobbportal.

Hur skapar jag ett konto?  

 • Registrera dig som ny användare.
 • Bekräfta med en Captcha
 • Kontot är aktivt när fliken Lägg upp annons är synlig.
 • Skapa en annons genom att använda Skapa och fyll i de obligatoriska fälten. Beskrivningen måste innehålla minst 200 ord och högst 4 000 tecken.
 • Din annons kommer att granskas och publiceras av en administratör om annonsen överensstämmer med syftet med portalen.
 • Godkännandet tar vanligtvis högst en arbetsvecka. Din annons kommer sedan att synas i listan över publicerade uppdrag på publiceringsdatum.

Vad är processen för ett uppdrag

 • Skapa en annons med knappen Skapa och fyll i alla obligatoriska fält – annonsen får statusen Utkast.
 • Efter ni skickat in annonsen ändras annonsstatusen till Registrerad och den kommer att granskas av en administratör på KTH.
 • Om KTH godkänner annonsen ändras statusen till Godkänd eller Publicerad (om publiceringsdatumet passerat).
 • Om status visar nekad – kommer annonsen inte att publiceras.
 • Status kan också vara Pausad – annonsen kommer inte att visas för studenter.
 • Status kan också vara Position fylld/Avsluta annons – annonsen kommer då inte att visas för studenter.
 • Status kan också vara Avslutad – annonsen kommer då inte att visas för studenter.

Kan jag förlänga min annons?

Nej, det går inte att förlänga en annons men ni kan kopiera den gamla annonsen och sätta nya datum.

Jag kan inte logga in på mitt konto.

Försök att återställa ditt lösenord.
Se till att du loggar in med samma e-postadress som du angav när du skapade ditt konto.
Om det inte fungerar så hjälper vi dig, kontakta oss på exjobb@kth.se.

Jag har registrerat ett konto men kan inte lägga upp en annons?

Logga in på ditt konto, gå till fliken Lägg upp en annons. Välj den annons du vill ta bort. Längst ner på sidan ser du en knapp Tjänsten fylld/Avsluta annons – bekräfta.

Tjänsten är tillsatt; hur tar jag bort en annons?

Börja med att logga ut och sedan logga in igen. Kontot är aktivt när fliken Lägg upp en annons är synlig.
Försök att återställa ditt lösenord.
Om inget av ovanstående fungerar, vänligen kontakta oss på exjobb@kth.se så hjälper vi dig.

Jag försöker registrera ett konto men min e-postadress finns redan i systemet, hur gör jag det?

Börja med att återställa ditt lösenord. Om det inte fungerar skicka ett mail till exjobb@kth.se. Vi skickar dig ett mejl med en inbjudan och en kod. Klicka på länken och klistra in inbjudningskoden.
Är du anställd på KTH, använd azure inloggning. Om det inte fungerar skicka ett mejl till exjobb@kth.se. Vi skickar dig ett mejl med en inbjudan och en kod. Klicka på länken och klistra in inbjudningskoden.

Hur avslutar jag ett konto?

Om du vill avsluta ditt konto är det bara att mejla oss på exjobb@kth.se med din förfrågan.

Vad är skillnaden på examensarbete och projektuppdrag?

Examensarbete

Den avslutande kursen för studenter på högskolan är ett självständigt examensarbete, vanligen i samarbete med ett företag. Exjobbet är ett självständigt arbete med en individuellt författad rapport. Syftet är att studenterna ska få möjlighet att dra nytta av sin utbildning i ett verkligt projekt. Uppdragsgivaren formulerar uppdraget som tillsammans med studenten utvecklas till ett examensarbete. Problemställningen/frågeställningarna ska sedan godkännas av den akademiska handledaren. Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företaget. Det kan påbörjas både vår- och hösttermin. Innan examensarbetet påbörjas ska uppgiften godkännas av examinator.

Projektuppdrag 

I många av KTH:s kurser utför studenterna skarpa uppdrag mot näringsliv och samhälle. Projektuppdrag, olika former av utmaningar är enkla samarbetsformer som utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under några veckors tid. Uppdraget ska ligga i linje med kursens inriktning och ämne. Uppdragsgivaren formulerar det övergripande projektförslaget, men det är studenternas uppgift att definiera och avgränsa detaljerna i projektet. Arbetet kan leda vidare till ett examensarbete och i förlängningen en rekrytering. Studenterna redovisar sina arbeten skriftligt i form av en mindre forsknings-/utredningsrapport och muntligt vid ett slutseminarium. Det förekommer också att studenterna blir inbjudna att presentera sina arbeten hos uppdragsgivaren, men detta sker i så fall utanför själva kursen.

Vad ska jag tänka på när jag formulerar ett uppdrag?

För att en uppgift ska vara lämplig för ett examensarbete krävs att den passar in i studentens ämnesprofil samt att den ger möjlighet till självständigt arbete och tillämpning av teoretiska kunskaper. Eftersom ett exjobb måste få rätt akademisk nivå är annonsen att betrakta som ett förslag som måste diskuteras och planeras tillsammans med studenten och den akademiska handledaren som sedan godkänner det. Därefter ska en planeringsrapport formuleras och godkännas av organisationens handledare och av KTH-handledaren. Den utgör en överenskommelse mellan er och KTH. Olika utbildningsprogram har olika krav på examensarbeten. KTH:s handledare kan beskriva vilka krav som gäller på det aktuella programmet. Mer tips finns under  exempelbeskrivning när du lägger upp din annons.

När på året är det lämpligast att annonsera?

Civilingenjörsstudenten påbörjar sitt exjobb i januari och det omfattar 30 poäng (en hel termin). Studenterna söker i huvudsak sina exjobb från och med september.
Högskoleingenjörsstudenten påbörjar sitt exjobb i april och det omfattar 15 poäng (en halv termin). Studenterna söker i huvudsak sina exjobb från och med december.

Vad är gällande angående ersättning?

Exjobb och praktik är en del av studierna och det finns därför inget krav på att det ska ersättas. Det är dock vanligt att studenten får en form av ersättning/bonus när examensarbetet är klart. Det är brukligt att ersätta kostnader i samband med resor, material o dyl samt att tillhandahålla en arbetsplats. Om ni kommer överens med studenten om en ersättning är det en överenskommelse mellan er.

Vad är gällande angående immaterialrätt?

Om uppdragsgivaren ingår ett anställningsavtal med studenten äger organisationen rätten till ev. immateriella rättigheter. Studenten har då rätt till skälig ersättning vilket bör regleras i avtal mellan er. I det fall studenten själv föreslagit eller äger uppgiften för exjobbet och inget annat överenskommits, har studenten rätten till de immateriella rättigheter som tas fram inom ramen för uppdraget.
Har du frågor kring immaterialrätt, vänligen kontakta eller mejla innovation@kth.se.

Vad är gällande för offentlighetsprincipen?

Exjobbet presenteras i form av en skriftlig rapport som presenteras på ett seminarium som är öppet för alla som vill delta. Rapporten är en offentlig handling. Ofta görs en särskild presentation för företaget. Lärosätena är myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär begränsade möjligheter att sekretessbelägga studentarbeten. Om det finns uppgifter som inte ska offentliggöras kontakta den akademiska handledaren för dialog om detta. Om eventuella resultat inte alls bör offentliggöras, är det kanske inte lämpligt att uppdraget utförs som ett uppsats-/examensarbete.

Vilket ansvar har KTH?

KTH ansvarar inte för kostnader utanför KTH i samband med examensarbetet eller för personskador, egendomsskador, ekonomiska eller andra skador vare sig direkta eller indirekta som studenten kan orsaka organisationen eller som kan uppkomma till följd av examensarbetet.

Hur når jag studenterna för fasta tjänster?

För annonsering av fasta tjänster vänligen kontakta THS Future, näringslivsgruppen på Tekniska Högskolans Studentkår.

Övrigt

KTH:s övergripande regler och riktlinjer för examensarbeten

Här finner du övergripande regler, riktlinjer, bedömningsgrunder och kriterier för 15- resp. 30-poängs examensarbeten.

Innehållsansvarig: exjobb@kth.se

Tillhör: Strategiska initiativ och samverkan

Senast ändrad: 2023-06-16