Examensarbete på KTH

KTH Exjobbportal är en tjänst för förmedling av studentuppdrag under studietiden. Här har du som företag/organisation möjlighet att hitta ny kompetens och du som student möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Ett examensarbete är en kurs som utgörs av en uppsats/rapport som studenten skriver, presenterar och får högskolepoäng för. Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företaget. Det kan påbörjas både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

Att skriva examensarbetet tillsammans med en extern uppdragsgivare ger studenten en unik möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden. Om du som student har frågor gällande examensarbetets utförande eller andra rutiner så titta på respektive programwebb eller kontakta din handledare. Tänk på att kontakta din handledare på KTH i ett tidigt skede för att säkerställa att exjobbet har rätt akademisk nivå och omfattning.

I KTH Exjobbportal får vi in ca 1300 uppdrag per år från ca 1000 uppdragsgivare. Drygt 800 av uppdragen är examensjobb.