Checklista för dig som student

Kontaktpersonen på företaget ska se till att du/ni får tillgång till:
• arbetsmaterial som behövs för att utföra uppsatsen.
• eventuell intervjutid med medarbetare på företaget/organisationen.
• eventuell arbetsplats på företaget/organisationen

När den akademiska handledaren har godkänt uppgiften ska du, tillsammans med företaget, definiera upp-giften tydligt och skriftligen besvara följande frågor:
• Vad ska genomföras och hur?
• Vilken tidsplan har det fortsatta arbetet?
• Vilka är dina förväntningar på företaget?
• Vilka är företagets förväntningar på dig?
• Vem kommer att fungera som företagets/organisationens kontaktperson?
• Vilka är förutsättningarna för att genomföra uppdraget – hur ska eventuella kostnader för material, resor, tryck, utskick m.m. fördelas?
• Vem äger resultatet?
• Hur hanteras känsliga uppgifter?
• Hur ska den färdiga rapporten presenteras på företaget/organisationen?

Om du ska få lön/arvode eller inte är en fråga mellan dig och företaget. Detta regleras helt utan inblandning från lärosätet.  

Om du har frågor/funderingar gällande examensarbetets utförande eller andra rutiner så titta på respektive programwebb eller kontakta din handledare för att få veta vad som gäller för ditt program/kurs.