Exjobbsprocessen

Identifiera en utmaning/problem

Det första och mest grundläggande ni behöver göra är att identifiera ett problem som ni vill lösa och som kan vara lämpligt för en student att undersöka. Ni behöver också fundera över vem eller vilka på företaget som löpande kan föra en dialog med studenten och finnas tillgängliga för frågor och feedback under terminens gång. Kontaktpersonen/företaget ska även se till att studenten har tillgång till: Arbetsmaterial som behövs för att utföra uppdraget Eventuell intervjutid med medarbetare hos er Eventuell arbetsplats i era lokaler.

Formulera frågeställningen

När ni har bestämt vad ni vill att studenten ska arbeta med behöver ni tydliggöra, både för er själva och för studenten, vad syftet med arbetet är och vad det ska leda till. Detta ska framgå i annonsen ni lägger ut i KTH Exjobbportal. Ni behöver inte ha en helt färdig frågeställning klar för att lägga upp en annons. Ibland kan en idé om ett tema räcka långt. Tänk bara på att vara så utförlig och specifik som möjligt med den information ni har. Studenten och den akademiska handledaren inkluderas sedan i utformningen av den exakta forskningsfrågan.

Annonsera i KTH Exjobbportal

I KTH Exjobbportal kan du som uppdragsgivare kostnadsfritt lägga upp annonser. När ska jag annonsera? Civilingenjörsstudenten påbörjar vanligen sitt exjobb i januari och det omfattar 30 poäng (en hel termin). Aug-dec är därför en bra period att annonsera exjobb. Högskoleingenjörsstudenten påbörjar sitt exjobb i april och det omfattar 15 poäng (en halv termin). December till april är därför en bra period att annonsera exjobb.

Ni hittar en match

När ni har fått in ansökningar från studenter är det dags att börja sålla. Kanske bjuder ni in den eller de studenter som bäst stämmer överens med era kriterier till ett samtal eller en intervju? Här är det inte bara viktigt att ni ställer rätt frågor för att ta reda på om studenten passar för uppdraget, utan även att ni är så tydliga som möjligt med vad ni tänker att studenten ska göra hos er. Detta för att studenten ska kunna avgöra om exjobbet stämmer överens med det den vill göra.

Akademisk höjd

För att en student ska kunna bedömas och godkännas måste exjobbet möta aktuella lärandemål och nå en viss akademisk höjd. Annonsen ni har skrivit ska därför betraktas som ett förslag som måste diskuteras tillsammans med studenten och den akademiska handledaren som sedan godkänner det. Därför är det en god idé att så tidigt som möjligt boka in en avstämning med studenten och aktuell handledare. När detta steg är avklarat har ni förhoppningsvis hittat en match! Glöm inte att kolla upp vad ni har för regelverk för exjobbare beträffande exempelvis anställningsform, avtal och säkerhetsprövning.

Nu kör vi

Vanligtvis skriver studenten sitt exjobb under 20 veckors tid.
Studenten har regelbundna avstämningar med sin akademiska handledare och även med er för att säkerställa att allt går framåt som det ska. Hur studenten förlägger sin arbetstid, såsom vilka arbetstider den har eller hur hög grad närvaro den har på arbetsplatsen, är något som ni parterna själva kommer överens om. 

Målgång

När de 20 veckorna har gått är exjobbet i mål. Arbetet författas till en skriftlig rapport som presenteras på ett seminarium som är öppet för alla som vill delta. Därefter publiceras rapporten i diva-portal där det utgör en offentlig handling. Ofta görs även en särskild presentation för företaget/organisationen. Ska studenten exempelvis hålla en muntlig presentation, eller skriva en rapport i ett annat format än vad som lämnas in till skolan? Fundera gärna, redan i ett tidigt skede av terminen, på hur studenten ska presentera arbetet och sina slutsatser för er. När exjobbet är avslutat har ni förhoppningsvis förvärvat nya insikter, erfarenheter – och kanske till och med en ny medarbetare?